Народна странка

Народна странка Врање: Власт прекршила закон приликом избора градског правобраниоца

Народна странка Врање: Власт прекршила закон приликом избора градског правобраниоца

Градски одбор Народне странке Врање најоштрије осуђује флагрантно кршење закона од стране Скупштине града Врања и градоначелника Слободана Миленковића  приликом данашњег избора градског правобраниоца Милице Величковић, као и њених заменика.

Наиме, Закон о правобранилаштву (сл. гласник РС 55/14) који је на снази, у свом члану 40 прописује посебне услове за избор Државног правобраниоца и његових заменика у погледу потребног радног искуства у струци након положеног правосудниг испита и то: за Државног правобраниоца 10 година, а за његове заменике 8 година. Члан 53 став 2 цитираног закона прописује да се одредбе овог закона примењују и на правобранилаштво аутономне покрајине и на правобранилаштво јединице локалне самоуправе. Дакле, сам закон не предвиђа могућност да јединице локалне самоуправе својим актима ближе пропишу услове за избор правораниоца, тако да у овом случају не постоји било каква могућност за маневар и прописивање неких блажих услова од оних које прописује закон већ све одлуке јединице локалне самоуправе морају бити у складу са законом.

Евидентно је да у овом случају ни новоизабрани правобранилац, као ни њени заменици не испуњавају посебне услове прописане наведеним законом.

Сада се поставља питање да ли је Врање јединица локалне самоуправе у оквиру Републике Србије или је градоначелник Слободан Миленковић заједно са својим послушницима извршио сецесију државне територије па у овом случају на територији Врања не важе закони Републике Србије? 

Да ли они који су данас изабрани да би штитили закон у старту морају да га крше и то баш приликом њиховог незаконитог избора?

Да ли је градоначелник свестан последица и величине штете које ће проистећи из овакве ситуације јер ће сви поступци, пресуде и друге одлуке у поступцима у којима ће град заступти овакво правобранилаштво бити незаконите, те ће противне стране имати законску могућност да захтевају поништење истих? Ко ће онда грађанима да надокнади ту вишемилионску штету, с обзиром на то да већ постоји назнака о покретању такве иницијативе од стране врањских адвоката јер је и до сада Милица Величковић, као вршилац функције правобраниоца, незаконито заступала град?

Народна странка Врање позива надлежно тужилаштво у Врању да стане на пут оваквом самовлашћу градоначелника Врања, Скупштине града и свих одговорних за овакво фрапантно кршење закона, да покрену поступак по службеној дужности и покажу да се и у Србији, као у свакој другој нормалној земљи, закони морају поштовати и од стране оних који су на власти. У супротном, биће јасно да за СНС дружину закони Републике Србије не важе.

Народна странка Врање