Народна странка

Ивана Парлић: Одлука Скупштине града Ужица је против закона и против Ужичана

Ивана Парлић: Одлука Скупштине града Ужица је против закона и против Ужичана

Скупштина града Ужица усвојила је незакониту одлуку којом немарно поступа у односу на водоизвориште „Врутци“. 

Наиме, на седници одржаној у среду  28. септембра усвојена је Одлука о озакоњењу постојећих  објеката у зони 2 и 3 санитарне заштите језера „Врутци“,  иако Просторни план подручја посебне намене слива акумулацију „Врутци“ јасно дефинише обавезу  јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“  и  Јавног комуналног предузећа  „Водовод“ тј . града Ужица да, као управљачи, изграде систем канализације у зони 2 санитарне заштите око изворишта „Врутци“.

Напомињем да сам у име Градског одбора Народне странке у Ужицу и у своје лично име као народни посланик, позвала градоначелницу да искористи своја овлашћења и заштити јавни интерес повлачењем ове незаконите одлуке са дневног реда Скупштине града Ужица. Исти захтев поднело је и Удржење грађана Либерграф.

Ужичани треба да знају да је град Ужице, као и јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“  био у обавези да, ради заштите водоизворишта, изгради канализацију у зони 2 језера Врутци и то у року од 12 месеци од усвајања Просторног плана подручја посебне намене за акумулацију „Врутци“  који је утврђен Уредбом Владе Републике Србије 23. новемра 2018. године. Дакле, уместо да приступи испуњењу обавезе, Град Одлуком о озакоњењу објектата у зони 2 и зони 3 акумулације Врутци,покушава да  пребаци обавезу на грађане чији објекти подлежу озакоњењу. Такође је неприхватљиво да објекти који не подлежу озакоњењу нису чак ни предмет интересовања града у смислу санитације. Поставља се питање и намере и мотивације за овакво незаконито поступање локалне власти.

Сви одборници Скупштине града који су гласали за ову одлуку учествовали су у изгравањуа закона и несавесном  поступању  града  Ужица као управљача јавног добра  од виталног интереса за Ужичане.

Ивана Парлић
Народна посланица и председница ГО Народне странке Ужице