Народна странка

Народна странка Петровац на Млави: Споран уговор о реновирању школских објеката

Народна странка Петровац на Млави: Споран уговор о реновирању школских објеката

Општинска власт коначно је решила да адаптира одређене школске објекате на подручју наше општине. Конкретно се ради о згради ОШ "Света Михајловић" у Буровцу и објекту издвојеног одељења у Крвију које припада ОШ "Жарко Зрењанин" из Великог Лаола. Школе у Буровцу доста је оштећена у поплавама. Међутим, оно што је спорно јесте начин реализације ових пројеката.

На расписану јавну набавку у вези реновирања поменутих објеката је опет, као по правилу, пристигла једна понуда коју су заједнички поднеле 2 фирме. Претежна делатност једне од њих је "изградња електричних и телекомуникационих водова", а ужа специјалност - изградња мини хидроелектрана. Чуди овако слаб оџив понуђача с обзиром на то да је вредност закљученог уговора 110.000.000 динара (без ПДВ-а).

Једини критеријум за доделу уговора је поново био "најнижа понуђена цена". Поставља се питање оправданости оваквог критеријума узевши у обзир врсту послова (грађевински радови) и његовог потенцијалног утицаја на (не)квалитет изведених радова и коришћених материјала. Наравно да ће извођачи испунити све задате стандарде квалитета - на папиру. Сматрамо да за одређене послове (грађевински радови) најнижа понуђена цена не може бити једини критеријум избора.

Консултовали смо неколико власника приватних фирми које се успешно баве извођењем грађевинских радова и фирми које се баве продајом грађевинског материјала. Након анализе конкурсне документације сви су се сложили у једном - да је укупна уговорена вредност радова увећана у односу на реалне трошкове. Оно у чему се нису сложили је - колико је то увећање. Процене се крећу између 10 и 30 одсто.

Питање које се намеће на крају гласи - ко је и зашто увећао реалну вредност радова, као и шта се десило са финансијском вредношћу тог увећања? Да ли потрошених нешто више од 940.000 евра (за оба објекта) оправдава вредност радова наведених у конкурсној документацији? Да ли реконструисани објекат у Буровцу заиста има 1080,53 м2 као што је наведено?

Народна странка Петровац на Млави