Народна странка

Народна странка Петровац на Млави: Скоро 4 милиона фирми преко нетранспарентног тендера

Народна странка Петровац на Млави: Скоро 4 милиона фирми преко нетранспарентног тендера

Локална самоуправа одлучила је да у склопу борбе против поплава набави мобилни противпоплавни систем.Средства за набавку (3.800.000 динара без ПДВ-а) добијена су из буџетског фонда за развој локалних самоуправа Министарства за државну управу и локалну самоуправу. 

На расписан поступак јавне набавке понуду је поднела опет само једна фирма - Развојно иновациони систем. Претпостављамо да је овог пута разлог био специфичност самог предмета јавне набавке. Међутим, узевши у обзир чињеницу да је ова фирма једини испоручилац овог система, као и то да иста фирма добија све уговоре где је предмет јавне набавке поменути систем, поставља се оправдано питање потенцијалног монополског положаја на тржишту. Не можемо знати да ли је овај систем (вероватно) преплаћен или није, обзиром да га немамо ни са чим сличним упоредити.

Интересантно да је оснивач фирме којој је додељен уговор бивши министар за државну управу и локалну самоуправу у Влади Републике Србије. 

Проблем са применом овог система је тај што се може користити само на релативно равним врстама терена због неприлагодљивости у погледу пријањања на неравну подлогу, као и могућности лаког исклизнућа на земљиштима под нагибом. Изгледа да је зато употреба овог система искључиво планирана на насипу леве обале реке Млаве дуж градског парка, као што је и приказано у "свечаној" демонстрацији примене. Тешко да ће купљених дужинских 100 м овог система моћи да испуни намењену одбрамбену улогу. 

Узрок проблема са "стогодишњим" поплавама није недостатак материјалних средстава заштите, већ неспремност и нестручност локалних власти да благовремено реагују и управљају кризном ситуацијом. Овај новац је требало уложити у организационо и персонално унапређивање постојећег штаба за ванредне ситуације, јер су највећу штету нашем граду наносиле бујичне воде које су се сливале са околних узвишења. 

Народна странка Петровац на Млави