Народна странка

Борислав Боровић: Јавно објавити пословање и планове ширења Београда на води

Борислав Боровић: Јавно објавити пословање и планове ширења Београда на води

Ако је Београд на води проглашен пројектом од посебног значаја за Републику Србију и Град Београд и, ако је за њега донет посебан лекс специјалис закон, онда је потпуно логично да је од истог значаја да јавност буде упозната са пословањем ове компаније, а не да о томе слушамо од председника Србије, иако је тамо редован гост и ревносно прати и надгледа изградњу овог већински страног пројекта.

Зато Народна странка позива Државну ревизорску институцију да изврши, у оквиру своје надлежности, ревизију пословања ове компаније као и свих компанија повезаних са изградњом овог пројекта.

Ови подаци морају бити јавно саопштени, а не да то буде ствар истраживачке, готово илегалне детективске делатности медија или опозиционох странака.

Уместо најављиваних 3 односно 4 милијарде евра профита, сазнајемо да ова компанија после осам година рада заправо послује са губитком, упркос томе што је република, као и град, уложила најмање око 2 милијарде евра кроз вредност земљишта, изградњу инфраструктуре и трошкова експропријације. Такође је важно да јавност сазна, да ли је ова компанија у пореској јурисдикцији Србије или офшор зоне у УАЕ?

Београд на води је недавно постао и власник земљишта преко пута Аде Циганлије као једини понуђач на јавном надметању, иако је том тренутку компанија била дужна Граду Београду 100 милиона евра. Народна странка позива Владу Србије да јавно саопшти да ли ће ширење Београда на води значити рушење Београдског Сајма и укључивање Хиподрома у тај пројекат. Или је то део пројекта Национални стадион који предвиђа исту судбину као и Београдски Сајам? 

Борислав Боровић
председник Одбора Народне странке за привреду и финансије