Народна странка

Анђелковић: У Сјеници стање алармантно - река Грабовица потопила центар града

Анђелковић: У Сјеници стање алармантно - река Грабовица потопила центар града

У Србији је од данас проглашена ванредна ситуација у две општине: Пријепоље и Сјеница, због изливања река из корита. 

Стање у Сјеници је заиста драматично од ноћас. Река Грабовица која извире на пар километара од самог центра града излила се из корита, потопила ужи центар и насеље Букреш. Преко 40 објеката је потопљен, људи се боре са воденом стихијом.

Река Грабовица је иначе бујична река која се сваке године излива на неуређеном делу корита, али се овај пут излила и из регулисаног дела, што сведочи о неколико ствари: 

1. или су пале кише премашиле рачунске воде на које је регулација пројектована 

2. или се драстично променио коефицијент отицања у самом сливу од момента када је урађена регулација (посечене шуме, узнапредовала ерозија тла, обрада терена низ нагиб, драстично увећање водонепропусних површина и тд) 

3. а може се претпоставити и да пропусна способност корита реке није добро одржавана. 

Било како било, сада је немогуће те ствари исправити, важно је сачувати животе људи и што је могуће више њихову имовину а из оваквих и сличних ситуација извући поуке.

Бујичне реке и реке бујичног карактера су озбиљна претња по безбедност наших грађана. Није довољно само урадити регулацију у урбаном подручју, потребно је активно улагање у превентиву поплава. 

Мере које се морају предузети су свакако обустава неконтролисане сече шума, улагање у изградњу акумулација у сврху контроле поплава, спречавање дивље градње а нарочито у зони протицајног профила река, одржавање корита чистим и проходним за меродавне воде, брза реакција у случају најаве већих падавина, дефинисање плавних зона и друге мере које се успешно примењују деценијама у решавању проблема ове врсте.

Србија се у другој половини прошлог века успешно изборила са већином бујичних река, међутим задњу деценију се уочава драстичан пад улагања у превентиву, изградњу и одржавање објеката који имају сврху спречавања поплава. Из тог разлога све су чешће слике које данас обилазе свет из Сјенице. 

Народна странка овај проблем разуме, нашим програмом предвидели смо решења за овакве појаве. Наша политика ће се овим проблемима бавити онда када нису актуелне поплаве, сада нам је приоритет да пратимо развој стања на терену, да информишемо наше грађане и да понудимо стручну и сваку другу помоћ.

др Александар Анђелковић
председник Ресорног одбора Народне странке за заштиту животне средине