Народна странка

Марина Липовац Танасковић

Марина Липовац Танасковић

Марина Липовац Танасковић рођена је 1978. године у Београду. Основну школу и средњу XIII београдској гимназији је завршила у Београду. Дипломирала је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, а 2002. године је проглашена за најбољег студента на друмском и градском одсеку. Наставила је усавршавање и стекла бројне лиценце: за одговорног пројектанта и извођач радова, ревизора безбедности саобраћаја, проверавача безбедности пута и за предавача теоретске обуке и има преко 20 година радног искуства у пројектовању, извођењу и надзору из области саобраћаја.

Као главни инжењер, радила је на значајном броју великих инфраструктурних објеката у Србији као што су: изградња обилазнице око Београда, моста преко Дунава код Бешке, изградње аутопута Београд - Нови Сад, аутопута Пирот -Димитровград, као и многим пројектима рехабилитацијепутева. Била је одговорни пројектант и вршилац техничке контроле на више од стотину пројеката на територији Србије, као и преко 150 саобраћајних пројеката за тржиште Западне Аустралије. Консултант је за тематске области: Одрживи развој градских подручја, Интелигенти транспортни системи и урбани развој градова за клијентеу Уједињеним Арапским Емиратима. Објавила је низ стручних радова на семинарима са међународним учешћем.

Тренутно обавља послове техничке директорке у компанији CILT д.о.о. (Chartered Institute of Logistics andTransport). Живи у Београду, удата је и мајка двоје деце.