Народна странка

Марина Липовац Танасковић: Власт организовала преваре и шиканирање на техничким прегледима

Марина Липовац Танасковић: Власт организовала преваре и шиканирање на техничким прегледима

Правилник о техничком прегледу возила је донет 2018. године, а 5. јула ове године је ступио на снагу и одмах унео непомућени хаос у живот грађана и рад предузетника који обављају делатност техничког прегледа односно врше саобраћајну делатност.

Ресорни одбор за саобраћај Народне странке у свом сагледавању саобраћајне стварности у делу који се односи на техничке прегледе возила указује да је коришћење возила у складу са законом један од облика испољавања грађанске слободе, било да возило користите за личне потребе или са њиме обављате привредну делатност.

Технички преглед и поступак регистрације возила је такође само привредна делатност којим се омогућава коришћење те слободе.

Прописи постоје да би омеђили грађанску слободу на једнаке делове за све грађане.

Правилником о техничком прегледу који донет на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима омогућено је супротно и од једног и од другог. Овај пропис је пример како се скрнаве грађанске слободе и урушава обављање привредне делатности, као и како некомпетентно доношење прописа доводи до лоше и још горе праксе у њиховој примени

Прво ћемо скренути пажњу да је овај пропис у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима донет од стране министра унутрашњих послова, што је потпуно супротно правилима струке и компетенција, јер МУП може контролисати и гонити прекршиоце, али засигурно ни на који начин не може изнети одговорност у погледу, успостављања услова за обављање како саобраћајне делатности – путног превоза, тако и обављања делатности техничког прегледа. Подвлачимо да је надлежност полиције у овој области специјалитет само у Србији и нигде више у свету.

Друго, пропис којим се испитује исправност неке ствари, у овом случају возила, мора бити у логичком складу и хармонизацији са прописом који ту исту ствар „уводи“ у правни промет. У овом случају мислимо на Уредбу о увозу половних моторних возила, као и услове пуштања у промет возила који се уређено купују односно прометују као нова у Републици Србији. Влада Србије и њена министарства су управо донетим прописима успоставили систем преваре грађана који су као савесни купци прибавили возила у складу са Уредбом и домаћим Законима и дошли на шалтер техничког прегледа по сазнање да иста више не испуњавају услове за коришћење односно регистрацију, иако су првобитно била уредно регистрована и успешно прошла технички преглед прошле године, на пример.

Ригидна примена Правилника о техничком прегледу возила се ове године појачава оснаживањем одредбе о издувним гасовима у јеку покушаја грађанства да организује своје годишње одморе после двогодишње паузе. Возачи су се суочили са следећим проблемима:

- због малог коефицијента кочења код електричне кочнице долази до тога да се исправно возило проглашава за неисправно, зато што правилником није антиципирана ситуација у којој се не може измерити кочиона сила – корисник није крив, а није ни произвођач. Крив је доносилац прописа који не прати своју струку. Саобраћајни инжењери по правилу не раде у МУП-у, а остали се у ову проблематику не разумеју, као уосталом ни инжењери у доношење прописа;

- за утврђену неисправност возила власници имају САМО ТРИ дана да отклоне неисправност, што је могуће када ја у питању неисправан брисач или недостатак течности за брисаче, али ако се ради о озбиљнијем квару три дана уводи власника, али и радионицу која отклања квар (потрага за деловима), а на крају и предузетника који обавља технички преглед у хистерију рокова, јер  непоштовање овог рока доводи до поновне обавезе уплате техничког прегледа. Ако тај рок код путничких возила по правилу може да прође, код теретних је беспредметан – цена техничког прегледа за камионе износи 15.000 динара што аутоматски доводи до дуплирања трошкова (нема везе зато је гориво јефтино);

- по важећем правилнику врши се мерење издувних гасова и ако возило не задовољи прописане норме оно је неисправно, међутим грађани су пропагандним саопштењима из Министарства унутрашњих послова доведени у заблуду информацијама како није неопходан катализатор у уверење да се то не ради – долази до развоја ситуације где држава, односно МУП поручује путем својих „стручних“ дописа техничким прегледима (који тиме добијају статус правног лица сарадника, јер искључиво морају да делују по дописима МУП-а) да мало примењују али и да мало не примењују прописе, у складу са потребом тренутног министра да се некоме допадне а у зависности од потребе за гласовима и могућој (не)популарности;

- и пре три године и сада доносилац правилника није нашао за сходно да издвоји средства за едукацију контролора који врше технички преглед. Напомињемо да отварање привредног друштва које обавља привредну делатност техничког прегледа захтева инвестицију од око 10.000 евра и представља суштински делатност од јавног интереса јер грађани усклађују коришћење својих возила са законом, при чему је искључена било каква субвенција од стране државе (Геоџ, Леони и Јура се зачудо не баве овим послом). Недостатак едукације извршиоца техничког прегледа је такође довела до застоја у обављању овог посла због нестручног и неконзистентног приступа ових лица која су препуштена сама себи зашта је одговорна држава која није смела допустити да без едукације ова лица изађу на терен;

Раритете смо оставили за крај. По наступању хаоса на пунктовима где се обављају технички прегледи, смиривање је кренуло од стране доносиоца правилника путем дописа којима се тражи да контролори-извршиоци не пријављују као неисправност: недостатак капице на гумама (није ни предвиђено правилником и пропуст контролора је модификован у добро познату демагогију министра Вулина), различита седишта, недостатак течности ветробранског стакла (у предузимљивијим привредним друштвима имају залиху па сипају корисницима који технички преглед плаћају 6.500 динара), задњи брисач који не ради итд. Подсећамо лица у Министарству унутрашњих послова која су задужена за техничке прегледе да дискрециона овлашћења могу (вероватно би и требало) да примењују на лица који су им „безбедносно интересантна“, али им исто тако препоручујемо да када је реч о грађанима-власницима возила и предузетницима који преживљавају од тог посла, обуздају своју заинтересованост и организују конзистентну примену прописа, без спектакуларних дописа о капицама и прскалицама.

Напредно-социјалистичка власт је остварила континуитет одржавању радикалског менталитета који је усмерен на шиканирање грађана на шалтерима оронуле администрације ове државе. Подсећамо да  су истоветни представници данашње власти још деведесетих година увели да се приликом регистрације возила подноси потврда тадашње управе јавних прихода (касније пореске управе) о плаћању пореза за коју су грађани морали да плате накнаду. Сва модернизација администрације је након две деценије гурнута у крај чињеницом да је овога лета на техничким прегледима стручним немаром у доношењу и примени прописа под ноге ове бахате власти бачен интерес грађана власника возила и предузетника који обављају саобраћајну делатност.

 

Марина Липовац Танасковић
председница Одбора Народне странке за саобраћај