Народна странка

Борислав Боровић: Државна развојна банка је приоритет Народне странке

Борислав Боровић: Државна развојна банка је приоритет Народне странке

Једно од програмских начела Народне странке је оснивање државне развојне банке.

Постоји више разлога да то буде стратешки приоритет у будућој реформи финансијско-банкарског система наше државе. Србија има крајње редукован финансијско-банкарски сектор, који се састоји од Народне банке Србије и мреже искључиво комерцијалних банака.

Реткост је данас у Европи и, генерално, у развијеним и економски стабилним државама, у којима на њиховом финансијском тржишту не постоје банке са специјализованим пословима, попут аграрне, хипотекарне, инвестиционе, извозне или, рецимо, државне развојне банке.

У свету тренутно постоје развојне банке у више од 40 најразвијенијих земаља, а исте послове раде око 30 регионалних банака и 10 фондова.

Оваква структура банкарског сектора озбиљно угрожава функционисање и финансирање домаће привреде, посебно у ситуацији у којој је већ сада близу 90 одсто банкарског сектора у рукама страних власника. Неретко се поклапа да је добит банака готово сразмерна губицима наше привреде.

Основни задатак развојне банке би био подстицање развоја домаће привреде Србије преко кредитирања, осигурања извоза од политичких и комерцијалних ризика, издавањем гаранција, финансирање инфраструктурних пројеката од државног значаја. Наравно, и локалних самоуправа и развоја аграра.

Она би имала и саветодавну мисију и логистичку подршку привреди у циљу јачања њене конкурентности. Морао би се донети и посебан закон о развојној банци, са акцентом на обезбеђење независности менаџмента и управе банке, где би се елиминисала било каква супремација и уплив партијских над стратешким државним и економским критеријумима пословања банке.

Успех пословања развојне банке се не би мерио само и искључиво оствареном добити, већ дугорочним доприносом јачању домаће привреде и друштвене заједнице преко пројеката које би подржавала.

Државна развојна банка би давала знатно повољније кредите од комерцијалних, а имала би и друге предности за кориснике од повећања ликвидности предузетника преношењем ризика пословања на банку, односно државу, уклањањем валутног ризика јер би кредити били искључиво у домаћој валути, као и давањем банкарских гаранција и осигурањем послова домаћих привредника.

 

Борислав Боровић
председник Одбора за привреду и финансије Градског одбора Народне странке Београд