Народна странка

Лидија Ивановић Меденица: Организација инклузије - могућа решења

Лидија Ивановић Меденица: Организација инклузије - могућа решења

Ако сте родитељ детета са сметњама у развоју које се тренутно школује, онда знате да је подршка вашем детету у школском систему изостала. Заправо сте препуштени сами себи у борби за будућност и образовање свог детета.

Индивидуални едукативни планови су нешто што се данас нерадо прави и што је потпуно неспроводиво јер не постоје прави системи подршке. Тужно је знати да се наш инкузивни модел тренутно своди на остављање деце изопштене у задњим клупама и „квазиспецијалним“ одељењима.

Инклузивни модел који је спроведен у Србији није дао резултате. Инклузија је добра, али није спроведена како треба. У процес њеног спровођења нису равноправно укључени родитељи, деца и стручњаци (дефектолози). Учитељи и наставници доведени су у ситуацију да раде нешто што није њихов посао и за шта се нису школовали. Наш је предлог да спроведемо инклузију на прави начин уз адекватне сервисе и кадрове за подршку. Желимо да формирамо стручне службе које би биле задужене за процес инклузије. Желимо да обезбедимо сервисе подршке за спровођење индивидуалних едукативних планова. Желимо да установимо транзиционе планове који би обезбеђивали што једноставнији прелаз ученика са сметњама у развоју из школске у радну средину.

Желимо да укажемо да тренутна финансијска уштеда на кадру и техничким средствима (асистивним технологијама) за потребе инклузије кошта државу много више јер се смањују могућности особа са сметњама у развоју за запошљавање и самопривређивање.

Желимо да задржимо и опцију специјалних одељења за оне за које је погоднији и плодоноснији овакав систем образовања.

Желимо да укажемо и на то да се инклузија не односи само на децу са сметњама у развоју већ и на друге вунерабилне групе као што су особе које имају баријере језика или су дискриминисане по било ком основу.

Значајно је истаћи да неповољна економска ситуација родитеља отежава и положај њихове деце у школи. Ако је школовање бесплатно, свој деци потребно је обезбедити бесплатне уџбенике и учешће у социо-едукативним активностима као што су излети, екскурзије, школе у природи. Економска ситуација ограничава одређени број ученика да наставе школовање,  касније представљају притисак на тржиште рада и имају мање шансе да остваре свој потенцијал у односу на друге. Желимо да постоји опција за квалитетно бесплатно целоживотно образовање.

Циљ је спровести инклузију како треба УЗ СЛУЖБЕ ПОДРШКЕ И СЕРВИСЕ ПОДРШКЕ. Залажемо се да вратимо хуман однос према свим социјалним групама у систему васпитања и образовања.

 

Лидија Ивановић Меденица
чланица Одбора за образовање Градског одбора Народне странке Београд