Народна странка

Драган Марковић: Скривање студије Института Батут о опасном загађењу у Бору

Драган Марковић: Скривање студије Института Батут о опасном загађењу у Бору

Годинама смо упозоравали на прекорачења загађујућих материја у ваздуху. Тражили смо да власт предузме кораке ка стриктној примени закона у циљу заштите грађана од тровања. Локална власт у Бору је тек 1. јула ове године на седници Скупштине града изгласала предлог Краткорочног плана за смањење загађења ваздуха у граду Бору (КАП).
У образложењу је наведено да ће КАП дефинисати мере и активности које ће Градска управа Града
Бора спроводити током краћег временског периода у време концентрације загађујућих материја у ваздуху, односно када се достижу вредности опасне по здравље људи. На тај начин смањили би се ризици или трајање таквих прекорачења. Градска управа ће то радити у сарадњи и уз подршку надлежних институција и загађивача.
Како ће то и да ли ће заживети у пракси показаће време.

Једна од мера која се односи на здравље деце предвиђа предузимање мера у циљу обогаћивања, прилагођавања исхране грађана, нарочито деце и то у виду исхране која је алкалног типа и богата биосорбентима. Такође, предвиђају се, у складу са тренутним квалитетом ваздуха у Бору и врстом и количином загађења, мере спровођења наставе на „адекватним локацијама попут заштићених подручја и националних паркова, како зеленог прстена око града Бора“ (одмаралиште „Савача“ и одмаралиште на планини Ртањ…) и др.

Међу другим мерама које се односе на здравље грађана, превенцију, дијагностику и едукацију, предвиђа се израда плана потреба набавке опреме и потрошног материјала за дијагностику и лечење болести које се доводе у везу са аерозагађењем, припрема и спровођење јавне набавке опреме и потрошног материјала за спровођење мера. Ту спада потрошни материјал у виду специјалних фацијалних маски за индивидуално коришћење и њихова подела угроженим грађанима у циљу смањења нарочито ПМ загађења… Очигледно се овим мерама не жели спречавање загађења већ се грађани припремају на заштиту од загађења кога ће очигледно бити.

На седници Скупштине града Бора, током дискусије о КАП-у, одборници су упитали представнике локалне власти зашто крију од јавности пилот студију о изложености индустријском загађењу грађана Бора, насталу у оквиру публикације „Унапређење управљања контаминираним локалитетима у Србији“. Пилот студију, која је настала током 2018. и 2019. године, објавио је Институт за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“. Резултати пилот студије показују да је у Бору значајно већи ризик обољевања и умирања од рака плућа, рака колона и ректума, панкреаса,
бубрега, бешике, штитасте жлезде и др. Већи ризик у умирању код оба пола регистрован је за све болести и поремећаје, дијабетес мелитус, болести респираторног и циркулаторног ситема, као и за урођене деформације, малформације и хромозомске аберације, наведено је међу резултатима. У пилот студији о стању у Бору наводи се да су доступни подаци о квалитету животне средине недовољни за праћење здравственог стања становништва на контаминираним локалитетима. Утврђени су недостаци везано за недовољно спровођење прописа и јасне поделе улога и одговорности, као и изостанак мултисекторске сарадње и приступа у решавање еколошко-здравствених проблема, као и неадекватан мониторинг…

Констатује се да још увек није успостављено систематско праћење здравственог стања становништа на контаминираним локалитетима, као и да постоји недостатак људских ресурса и експертизе, односно недостатак финансијских средстава. Приметан је недостатак инфраструктуре за заштиту животне средине на локалном нивоу, недовољно развијена свест и учешће јавности посебно оних који живе у близини контаминираних локалитета.

Пилот студија за град Бор урађена је по СЕНТИЕРИ епидемиолошкој методи како би се описао здравствених профил становника, односно разлози њиховог обољевања и умирања, а резултати базирани на репрезентативним подацима.

Нејасно је зашто се о овој студији ћути имајући у виду да је она настала у оквиру ширег пројекта који су спроводили Министарство здравља, Министарство заштите животне средине уз учешће Агенције за заштиту животне средине, а све уз финансијску помоћ УНЕП и Светске здравствене организације.

Поједини одборници су затражили да се о студији дискутује на посебној седници уз учешће адекватних стручњака који би грађане упознали са овим алармантним стањем у Бору. Здравље Борана мора бити приоритет изнад свих других приоритета.У КАП-у студија, такође, није поменута.

Очигледно је да локална власт у Бору и републичка власт, под изговором индустријског напретка и експлоатације минералних сировина иностраних фирми, не желе да подаци о здравственим проблемима грађана угледају светло дана.

Драган Марковић
председник Градског одбора Народне странке Бор