Народна странка

Борислав Боровић: Држава подстиче младе на клађење, али не и на рад преко интернета

Борислав Боровић: Држава подстиче младе на клађење, али не и на рад преко интернета

Фискална политика, као један од главних инструмената економске политике, има за улогу редистрибуцију националног дохотка, реалокацију привредних ресурса, стабилизацију привредног система и економски развој. Држава стимулативним порезима или њиховим потпуним укидањем може да стимулише развој појединих делатности које оцени перспективним и обрнуто. Носиоци финансијске власти “најбоље економије у Европи” и председником без кога су незамисливи ови “успеси” су недавно донели сет закона којим су демонстрирали своју визију Србије 21. века.

На једној страни, држава је препознала перспективу младих људи да се баве клађењем, активним учествовањем у интернет играма на срећу и подстакла их да се се што више укључују и активно баве овим “послом” ослобођајући их  сваког плаћања пореза, макар добит била мерена десетинама или стотинама хиљада евра. Ово подстицање је реализовала  недавно донетим Законом о  измена закона о порезу на доходак грађана, где се од опорезивања добитака од игара на срећу изузимају добици остварени преко средстава електронске комуникације односно интернет коцкања. Дакле сав приход који зараде од ових делатности остаје њима а држава се великодушно одриче прихода који би јој припадао.

Истовремено, држава сматра да није перспективно и добро да млади људи без посла, своју активност усмере на рад код страних послодаваца, а баве се програмирањем, графичким или веб дизајном, копирајтингом или подучавањем страних језика. На ту зараду коју приме у Србији од страног послодавца морају да плате порез по стопи од 20 одсто и допринос за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 25,5 одсто. Како нису нигде запослени плаћају и допринос за здравствено осигурање по стопи од 10,3 одсто. Дакле на зарађен укупан приход од 100 евра, држави морају да плате око 56 евра а остаје ин нето зарада од 44 евра. И то ретроактивно за претходних 5 година.

Борислав Боровић
члан Одбора Народне странке за привреду и предузетништво